Úvod

Firma vznikla v lednu roku 1990, o počtu dvou zaměstnanců. Zabývala se převážně drobnými opravami a rekonstrukcemi.

V současné době má firma 15 zaměstnaců a provádí veškeré stavební práce:

Nejvíce zkušeností má firma s rekonstrukcemi objektů a to z důvodu, že v porevolučním období v naší zemi byl poměrně zanedbaný stav všech starších nemovitostí. Proto nejvíce zakázek plynulo z této oblasti. Dále pak také z toho důvodu , že majitel firmy pracoval v předrevolučním období ve "Stavebním podniku" který se zabýval převážně rekonstrukcemi objektů, na rozdíl od podniku "Pozemní stavby" který se zabýval pouze novovýstavbou.

Firma působí převážně v okrese Písek, ale provádí stavby i v regionech Praha, Plzeň, Strakonice, Č. Budějovice.